Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên trang web này do chúng tôi tổng hợp và đăng tải. Vì vậy, những nội dung này chỉ mang tính chất tham khảo cá nhân của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin mà bạn cho là phù hợp và đáng tin cậy.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Đôi khi, sẽ có một số liên kết (URL) trên trang web của chúng tôi dẫn đến các trang web bên ngoài. Các URL này đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nên chúng tôi không thể kiểm soát nội dung, hình ảnh hoặc tính khả dụng của các liên kết / URL đó. Việc sử dụng các liên kết / URL như vậy trên trang web này không ngụ ý hoặc đại diện cho các quan điểm hoặc khuyến nghị mà họ cung cấp.

Chúng tôi luôn cố gắng giữ cho trang web này hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng liên quan đến vấn đề kỹ thuật như đường truyền, hosting… ngoài khả năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng chúng tôi cũng sẽ thông báo ngay cho bạn và có phương án thay thế phù hợp.

5/5 - (2 bình chọn)