Thẻ: A Phủ

Tả gốc cây đa văn 4

Bài làm Em ngồi xuống trên một cái rễ to như bắp chân người lớn nghỉ xả hơi cho đỡ mệt. Nhìn quanh gốc cây, ….