Thẻ: bút bi

Tả cây bút chì của em

Bài làm Trong mỗi túi bút của mỗi người học sinh như em chắc hẳn có rất nhiều vật dụng học tập rồi đúng không ….