Thẻ: cái quạt

Tả cây đa làng em

Bài làm Cây đa bến nước vốn là những hình ảnh quen thuộc gắn liền với làng quê Việt Nam. Kì nghỉ hè vừa rồi, ….