Thẻ: cây dừa

Tả cây dừa quê em

Bài làm “Dừa xanh đứng sừng sững giữa trời Đem thân mình hiến cho đời thủy chung” Từ bao đời nay, cây dừa đã gắn ….