Thẻ: cơ hội

Gửi em cô gái tuổi 17

Có câu nói:  “Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối ….