Thẻ: con gà trống

Tả con gà trống

Hướng dẫn Bài viết tả con gà trống bao gồm dàn ý tả con gà trống + những bài văn mẫu chọn lọc giúp các ….

Tả con gà trống nhà em

Bài làm Nhà em có nuôi một đàn gà, trong đó có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con… nhưng trong đó ….