Thẻ: hoa lan

Tả cây hoa sứ nhà em

Bài làm Trước sân nhà em có trồng rất nhiều loại cây cảnh như hoa lan, hoa huệ, …Mỗi cây có một vẻ đẹp riêng ….