Thẻ: học sinh

Tả con chuồn chuồn

Hướng dẫn Ôi chao! Chú chuồn chuồn đẹp quá! Em reo kên khi thấy một chú chuồn chuồn kim bé nhỏ, tuyệt đẹp đang đậu ….