Thẻ: kỉ niệm

Cảm xúc ngày chia tay…

Bài làm Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái ….

Gửi em cô gái tuổi 17

Có câu nói:  “Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối ….