Thẻ: Ngắm trăng

Tả cảnh đêm trăng

Hướng dẫn Bài làm Đêm nay là một đêm tôi không bao giờ quên được.Một đêm trăng tĩnh mịch, ánh sáng vàng chiếu xuống mái ….