Thẻ: ra chơi

Tả cái trống trường em

Bài làm Đến nay, trường Tiểu học Ngô Thế Vinh của chúng em đã bước vào tuổi 30. Trường sở ngày càng được xây dựng ….