Thẻ: tả cây đa

Tả cây đa làng em

Bài làm Cây đa bến nước vốn là những hình ảnh quen thuộc gắn liền với làng quê Việt Nam. Kì nghỉ hè vừa rồi, ….

Tả gốc cây đa văn 4

Bài làm Em ngồi xuống trên một cái rễ to như bắp chân người lớn nghỉ xả hơi cho đỡ mệt. Nhìn quanh gốc cây, ….