Thẻ: Tả cây hoa hồng nhung

Tả cây hoa hồng nhung

Bài làm Trong một chuyến đi công tác ở Lâm Đồng, bố mua về rất nhiều giống hoa lạ mà ở vùng đồng bằng quê ….