Thẻ: tả cây hoa

Tả cây hoa hồng nhung

Bài làm Trong một chuyến đi công tác ở Lâm Đồng, bố mua về rất nhiều giống hoa lạ mà ở vùng đồng bằng quê ….

Tả cây hoa sứ nhà em

Bài làm Trước sân nhà em có trồng rất nhiều loại cây cảnh như hoa lan, hoa huệ, …Mỗi cây có một vẻ đẹp riêng ….