Thẻ: Tả chiếc bút máy

Tả cây bút máy của em

Hướng dẫn Bài làm Chiếc bút máy của em mang nhãn hiệu JiFeng 108. Trên thân bút còn có hình hai bé thơ, tóc cài ….