Thẻ: Tả con gà trống nhà em

Tả con gà trống nhà em

Bài làm Nhà em có nuôi một đàn gà, trong đó có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con… nhưng trong đó ….