Thẻ: trống trường

Cảm xúc ngày chia tay…

Bài làm Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái ….

Tả cái trống trường em

Bài làm Đến nay, trường Tiểu học Ngô Thế Vinh của chúng em đã bước vào tuổi 30. Trường sở ngày càng được xây dựng ….