Thẻ: việc tốt

Tả cô giáo mà em yêu quý

Bài làm Trong trái tim mỗi người học sinh luôn có một hình ảnh người thầy mà mình kính trọng nhất. Đối với em cũng ….